Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Ledig stilling: Vikar for kapellan

Skøyen menighet trenger vikar for kapellan i ett år fra februar 2019. Les stillingsutlysningen her.

Til kapellanvikar i Skøyen søker vi en som kan gå inn i det eksisterende arbeidet, og være med å utvikle det videre.

Skøyen sokn ligger i Ullern bydel, med ca. 11 500 innbyggere, hvorav 64% er medlemmer. Skøyen kirke er en arbeidskirke fra 1989 og har plass til ca. 400 mennesker. Kirken huser foruten kirkerommet stabens kontorer, ungdomsrom, speiderrom, hybel, et dansestudio, kaffebar, menighetssal, kirkestue og barnekapell. I 2017 var det 53 konfirmanter, 33 dåp i Skøyen og 33 dåp utensokns, 4 vielser og 71 gravferder i soknet.

Staben består av: sokneprest, kapellan, daglig leder, trosopplæringsleder, organist i 51,25 %, menighetskonsulent 50 %, kirketjenere, barne- og ungdomsarbeidere i deltidsstillinger. Menigheten har i tillegg mange frivillige medarbeidere. I soknet ligger to sykehjem som betjenes av menighetens prester 10-12 ganger i året, og ved behov. Det er to barneskoler i soknet som prestene og trosopplæringsleder betjener i samarbeid.

Skøyen menighet er en ung menighet på snart 30 år. Menigheten har fokus på å være kirke for lokalsamfunnet, og for mennesker i alle aldre i områdene som sokner til Skøyen. Menigheten har stor aktivitet og mange samarbeidspartnere lokalt. www.kirken.no/skoyen

Gudstjenesten er sentrum for menigheten. Det jobbes kvalitetsbevisst og kreativt med gudstjenesten blant stab og frivillige. Ordningen for hovedgudstjenesten er gjenkjennbar fra søndag til søndag, med tilpasninger til målgruppe og tema. En gang i måneden arrangeres trosopplæringsgudstjeneste hvor en bestemt aldersgruppe er invitert. Ellers bærer gudstjenestelivet preg av fokus på involvering i form av barneministranter, konfirmantministranter, øvrige medliturger, kirkeverter og tekstlesere.

Skøyen kirke har nylig blitt restaurert og fremstår tilgjengelig og åpen for lokalmiljøet som den er en del av. I samme etasje som kirkerommet drives en kaffebar under navnet Kaffebønnen. Skøyen menighetsråd har vært svært engasjert i restaureringen, og er nå videre engasjert i å fokusere på hva som skjer av aktiviteter i det nyrestaurerte kirkebygget, slik at det fremstår som en lokalkirke det er naturlig å høre til i.

Kapellanen har sammen med soknepresten ansvar for menighetens kirkelige handlinger. Kapellanen er konfirmantansvarlig og har et særlig fokus på menighetens arbeid for ungdom med klubb, Ten Sing og lederkurs. Ellers deltar kapellanen i trosopplæring og annet menighetsarbeid sammen med øvrig stab.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om hvem som har søkt kan bli offentliggjort, selv om søker ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.

Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest, jfr. politiregisterloven § 30).
Vi ønsker elektroniske søknader med CV, vitnemål og referanser levert via vårt elektroniske søkersystem.
Det vises til Oslo bispedømmes hjemmesider www.kirken.no/oslo/. For informasjon om søknadsprosedyre, kontakt Fredrik Brekke Møller, tlf. 23 30 11 98.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Ansvar for konfirmantarbeidet
 • Delta i trosopplæringen for 0-18 år
 • Støtte, utvikle og lede ungdomsarbeidet i menigheten
 • Veilede, rekruttere og samarbeide med frivillige
 • Delta på stabsmøter og prostisamlinger
 • Møte samarbeidspartnere i lokalmiljø, bydel og prosti.
 • Delta i Oslo bispedømmes beredskapsordning

Kvalifikasjoner

 • Motivasjon for arbeid med gudstjeneste, kirkelige handlinger og menighetsbyggende arbeid
 • Erfaring fra ungdomsarbeid
 • Engasjement og lojalitet
 • Arbeidsvilje og fleksibilitet
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å lede og motivere

Utdanningsnivå

 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsfellesskap
 • Gode utviklingsmuligheter i en spennende menighet
 • Lønn i stillingskode 0922 kapellan
 • Bedriftshelsetjeneste og IA-bedrift
 • Godtgjørelser i henhold til gjeldende reglement

Kontaktinformasjon

Trond Bakkevig, Prost, (+47) 91545650
Sissel Halden, Prostesaksbehandler, (+47) 48 88 40 11

Stillingsbrøk: 100%
Vikariat
Startdato: 01.02.2019
Sluttdato: 31.01.2020
Antall stillinger: 1
Søknadsfrist: 26.11.2018

SØK HER

Kontaktinformasjon for Skøyen menighet

Skøyen kirke ligger i Skøyenveien 43.
Inngang til kontorene og parkeringsplassen er på nedsiden av kirken, nederst i Guldbergsvei.

Kontoradresse:
Skøyenveien 43, 0375 Oslo

E-post: post.skoyen.oslo@kirken.no
Telefon: 23 62 94 10 
Telefon- og besøkstid:
man - tir og tor - fre: kl. 10-14