Nær Deg - menighetsblad for Skøyen

Nr 3 2016 er ute nå.

Dette er et temanummer der vi presenterer planer for oppgradering av kirkebygget og nødvendig vedlikehold. Bli med og virkeliggjør planenene!

Kontaktinformasjon for Skøyen menighet

Skøyen kirke ligger i Skøyenveien 43.

Kontoradresse:
Skøyenveien 43, 0375 Oslo

E-post: post.skoyen@oslo.kirken.no
Telefon: 23 62 94 10 
Telefon- og besøkstid:
man - tir og tor - fre: kl. 10-14