Gudstjeneste (Kristi forklarelsesdag)

Praktisk informasjon

Fra:16.2.2020 - kl.11.00

Til:16.2.2020 - kl.12.30

Sted:Tonsen kirke i Traverveien 16

Arrangør:Tonsen menighet, Den norske kirke

Gudstjeneste ved Øystein Mathisen. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe Prekentekst Matteus 17, 1-9 Offer til menighetens arbeid