Gudstjeneste (Pinsedag)

Praktisk informasjon

Fra:9.6.2019 - kl.11.00

Til:9.6.2019 - kl.12.30

Sted:Tonsen kirke i Traverveien 16

Arrangør:Tonsen menighet, Den norske kirke

Høytidsgudstjeneste ved Øyvind Remmen og Sondre Pettersen. Nattverd. Offer til Det Norske Misjonsselskap. Prekentekst: Johannes 14.23-29