Kveldsgudstjeneste (Fastetid)

Praktisk informasjon

Fra:3.4.2019 - kl.19.30

Til:3.4.2019 - kl.20.30

Sted:Tonsen kirke i Traverveien 16

Arrangør:Tonsen menighet, Den norske kirke

Fastegudstjeneste ved Øyvind Remmen og Sondre Pettersen. Nattverd. Tema: Maria.