Gudstjeneste (Maria budskapsdag)

Praktisk informasjon

Fra:24.3.2019 - kl.11.00

Til:24.3.2019 - kl.12.30

Sted:Tonsen kirke i Traverveien 16

Arrangør:Tonsen menighet, Den norske kirke

Gudstjeneste ved Øyvind Remmen og Sondre Pettersen. Dåp. Nattverd. Søndagsskole. Offer til Areopagos. Kirkekaffe. Prekentekst: Luk 1,39-45