Gudstjeneste (Påskedag)

Praktisk informasjon

Fra:21.4.2019 - kl.11.00

Til:21.4.2019 - kl.12.30

Sted:Tonsen kirke i Traverveien 16

Arrangør:Tonsen menighet, Den norske kirke

Høytidsgudstjeneste ved Kristian Engelstad Kvalem, Sondre Pettersen og Elisabeth Lied Trøen. Nattverd. Offer til eget arbeid. Kirkekaffe. Prekentekst: Joh 20,1-10