Superkidz

Praktisk informasjon

Fra:5.5.2021 - kl.17.30

Til:5.5.2021 - kl.18.15

Sted:

Arrangør:

Kor for barn fra 1.-4.klasse. Vi møtes fysisk når det er lov og ellers digitalt på Zoom. Dirigent Andrea Horstad.