Tonsenmessa

Praktisk informasjon

Fra:9.11.2018 - kl.14.00

Til:9.11.2018 - kl.18.30

Sted:Tonsen kirke i Traverveien 16

Arrangør:Tonsen menighet, Diakonatet