TonSing-øvelse

Praktisk informasjon

Fra:17.9.2020 - kl.18.30

Til:17.9.2020 - kl.21.00

Sted:Tonsen kirke i Traverveien 16

Arrangør:

Kor, band, lek, drama, lyd og lys for 13-19-åringer.