Tween Sing

Praktisk informasjon

Fra:5.5.2021 - kl.18.30

Til:5.5.2021 - kl.20.00

Sted:

Arrangør:

Kor- og fritidsgruppe for barn fra 5.-7.klasse. Møtes fysisk når vi har lov og ellers digitalt på Zoom. Dirigent Andrea Horstad.