Tween Sing

Praktisk informasjon

Fra:15.5.2019 - kl.18.30

Til:15.5.2019 - kl.20.15

Sted:Tonsen kirke i Traverveien 16

Arrangør:

Tonsen Tween Sing - Tween Sing er for deg som er "in between" barn og ungdom, 5. - 7.klasse. Vi møtes i kirken hver onsdag fra kl 18:30 - 20:15, hvor vi først har litt lek, så en aktivitet før vi til slutt spiser kveldsmat og tenner lys sammen.