Praktisk informasjon

Fra:25.1.2022 - kl.18.00

Til:25.1.2022 - kl.19.00

Sted:Lilleborg kirke

Arrangør:

Askeonsdag