Vi strømmer babysang

Praktisk informasjon

Fra:6.5.2021 - kl.12.00

Til:6.5.2021 - kl.13.00

Sted:Facebook. Fysisk så snart vi får lov!

Arrangør:Strømmes via Facebook. Vi åpner for fysisk babysang når det blir lov! Du finner oss på Facebooksiden til Torshov og Lilleborg menighet.

Babysang strømmes via Facebook til vi får lov til å åpne igjen. Du finner babysang på Facebooksiden til Torshov og Lilleborg menighet