Høymesse Lilleborg kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.2.2019 - kl.11.00

Til:17.2.2019 - kl.12.00

Sted:Lilleborg kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Såmannssøndagen
Liturg: Dag Iversen
Organist: Kristian Hernes
Prekentekst: Matt 13,24-30
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp