Messe for små og store (Kr. åpenbaringsdag)

Praktisk informasjon

Fra:5.1.2020 - kl.11.00

Til:5.1.2020 - kl.12.00

Sted:Lilleborg kirke. v/ Hanne Kleveland og Kristian Hernes (org.). Kirkekaffe med Helligtrekonger-fest

Arrangør:Torshov og Lilleborg menighet