Høymesse (2. s. i advent)

Praktisk informasjon

Fra:8.12.2019 - kl.11.00

Til:8.12.2019 - kl.12.00

Sted:Lilleborg kirke. v/ Dag Iversen og Kristian Hernes (org.). Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe. Julemesse etter gudstjenesten!

Arrangør:Torshov og Lilleborg menighet