Høymesse (22. s. i treenighetstiden)

Praktisk informasjon

Fra:10.11.2019 - kl.11.00

Til:10.11.2019 - kl.12.00

Sted:Lilleborg kirke. v/ Hanne Kleveland og Kristian Hernes (org.). Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe.

Arrangør:Torshov og Lilleborg menighet