Høymesse (6. s. i treenighetstiden)

Praktisk informasjon

Fra:12.7.2020 - kl.11.00

Til:12.7.2020 - kl.12.00

Sted:Lilleborg kirke. v/ Dag Iversen. Nattverd. Kirkekaffe.

Arrangør:Torshov og Lilleborg menighet