Høymesse (3. s. i advent)

Praktisk informasjon

Fra:15.12.2019 - kl.11.00

Til:15.12.2019 - kl.12.00

Sted:Lilleborg kirke. v/ Dag Iversen og Kristian Hernes (org.). Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe.

Arrangør:Torshov og Lilleborg menighet