Høymesse (Kr. forklarelsesdag)

Praktisk informasjon

Fra:16.2.2020 - kl.11.00

Til:16.2.2020 - kl.12.00

Sted:Lilleborg kirke. v/ Marit Bunkholt (prost) og Svein Amund Skara (org.). Nattverd. Kirkekaffe.

Arrangør:Torshov og Lilleborg menighet