Høymesse (23. s. i treenighetstiden)

Praktisk informasjon

Fra:17.11.2019 - kl.11.00

Til:17.11.2019 - kl.12.00

Sted:Lilleborg kirke. v/ Dag Iversen og Liv Adams. Diakoniens dag. Nattverd. Kirkekaffe.

Arrangør:Torshov og Lilleborg menighet