Lessons and carols (4. s. i advent)

Praktisk informasjon

Fra:20.12.2020 - kl.11.00

Til:20.12.2020 - kl.12.00

Sted:Lilleborg kirke. v/ Hanne Kleveland og Kristian Hernes (org.) Kirkekaffe.

Arrangør:Torshov og Lilleborg menighet