Høymesse (Siste s. i kirkeåret)

Praktisk informasjon

Fra:22.11.2020 - kl.11.00

Til:22.11.2020 - kl.12.00

Sted:Lilleborg kirke. v/ Dag Iversen og Liv Adams (diakon). Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe.

Arrangør:Torshov og Lilleborg menighet