Høymesse (4. s. i advent)

Praktisk informasjon

Fra:22.12.2019 - kl.11.00

Til:22.12.2019 - kl.12.00

Sted:Lilleborg kirke. v/ Hanne Kleveland og Kristian Hernes (org.). Nattverd. Kirkekaffe. Øving til julespill etter gudstjenesten.

Arrangør:Torshov og Lilleborg menighet