Høymesse (4. s. i fastetiden)

Praktisk informasjon

Fra:7.4.2019 - kl.11.00

Til:7.4.2019 - kl.12.00

Sted:Lilleborg kirke. v/ Hanne Slåtten og Kristian Hernes (org.). Gr. fra KORiOSLO medvirker. Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe.

Arrangør:Torshov og Lilleborg menighet