Høymesse (2. s. i åp.tiden)

Praktisk informasjon

Fra:13.1.2019 - kl.11.00

Til:13.1.2019 - kl.12.00

Sted:Lilleborg kirke. v/ Dag Iversen og Kristoffer Myre Eng (org.) Søndagsskole. Nattverd. Kirkekaffe.

Arrangør:Torshov og Lilleborg menighet