Høymesse (5. s. i treenighetstiden)

Praktisk informasjon

Fra:14.7.2019 - kl.11.00

Til:14.7.2019 - kl.12.00

Sted:Lilleborg kirke. v/ Dag Iversen og Svein Amund Skara (org.). Nattverd. Kirkekaffe.

Arrangør:Torshov og Lilleborg menighet