Høymesse (3. s. i åp.tiden)

Praktisk informasjon

Fra:20.1.2019 - kl.11.00

Til:20.1.2019 - kl.12.00

Sted:Lilleborg kirke. v/ Dag Iversen og Kristian Hernes (org.) Søndagsskole. Nattverd. Kirkekaffe.

Arrangør:Torshov og Lilleborg menighet