Høymesse (11. s. i treenighetstiden)

Praktisk informasjon

Fra:25.8.2019 - kl.11.00

Til:25.8.2019 - kl.12.00

Sted:Lilleborg kirke. v/ Hanne Slåtten, Åste Dokka (preken) og Kristian Hernes (org.) Dåp og nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe.

Arrangør:Torshov og Lilleborg menighet