Digital fredsbønn

Praktisk informasjon

Dato:24.1.2021

Tid:19.00

Sted:Digitalt

Arrangør:Trefoldighetskirken

4. søndag i åpenbaringstiden

Diakonimedarbeidere Tone Cecilie Carlsten og Målfrid Finnseth, liturger

Digital fredsbønn tilgjengelig på facebook.com/Trefoldighet søndag kl. 19.00