Fungerende sokneprest - Eirik Mills

Sokneprest Jan Oskar Utnem har fra 1. sept. 2017 bedt om - og fått innvilget - permisjon fra sitt sokneprestansvar i Uranienborg menighet. Fra samme dato er kapellan Eirik Mills oppnevnt som fungerende sokneprest inntil videre.

Fungerende sokneprest - Eirik Mills

Sokneprest Jan Oskar Utnem har fra 1.sept. 2017 bedt om - og fått innvilget - permisjon fra sitt sokneprestansvar i Uranienborg menighet.

Fra samme dato har jeg oppnevnt kapellan Eirik Mills som fungerende sokneprest inntil videre.

Utnem vil fortsette som prest i Uranienborg -i deltidsstilling -med særlig vekt på gudstjenester, undervisning og samtaler.

Prest Jo Hegle Sjøflot er engasjert i et halvt års vikariat for å fylle ut de prestetjenester Utnem ikke kan utføre i deltidsstillingen. Dette vikariatet kan forlenges.

Når Utnems helse først ikke er optimal, er jeg svært tilfreds med å kunne beholde ham som prest i Uranienborg. Jeg har organisert prestetjenesten som skissert, i samråd med ham.

Jeg henstiller derfor til menigheten om å henvende seg til Eirik Mills i alle spørsmål som før gikk til soknepresten, og ta vel imot ham som fungerende i rollen.

Anne-May Grasaas
domprost

Kontaktinformasjon for Uranienborg menighet

Uranienborg kirke ligger på Uranienborghøyden rett bak Slottet. Ta 19-trikken fra Majorstua eller Nationaltheateret t-banestasjoner og gå av på Briskeby. Kirken ligger rett ved skolen.

Kontoradresse:
Daas gt 19, 0259 Oslo

E-post: post.uranienborg.oslo@kirken.no.
Telefon: 23 62 90 80. 
Telefon- og besøkstid: Tirs-Tors 10-14