Tirsdag 5. september: Innføring i kirkens tro – semesteroppstart

Undervisning i den kristne tro for voksne ved Jan Oskar Utnem med vekt på samtale. Høstens tema er Lukasevangeliet. Tirsdager kl. 19.30 i Uranienborg kirke ved døpefonten.

Datoer: 5.sept, 19.sept, 3.okt, 17.okt, 31.okt og 28.nov.

Kontaktinformasjon for Uranienborg menighet

Uranienborg kirke ligger på Uranienborghøyden rett bak Slottet. Ta 19-trikken fra Majorstua eller Nationaltheateret t-banestasjoner og gå av på Briskeby. Kirken ligger rett ved skolen.

Kontoradresse:
Daas gt 19, 0259 Oslo

E-post: post.uranienborg.oslo@kirken.no.
Telefon: 23 62 90 80. 
Telefon- og besøkstid: Tirs-Tors 10-14