Uranienborg kirkes korskole

Praktisk informasjon

Fra:16.9.2020 - kl.17.00

Til:16.9.2020 - kl.19.00

Sted:Uranienborg kirke

Arrangør:

Aspirantkoret: 1. og 2. klasse øver i Uranienborg kirke, onsdager 17:00 – 17:45. Aspirantkoret er et kor som forbereder barna til videre sang i barnekoret. Vi fokuserer på å utvikle sang-­‐ og musikkglede gjennom variert musikk. Bevegelse, lek og sang er en rød tråd i alt arbeidet. Barnekoret: 3. – 5. klasse øver i Uranienborg kirke, onsdager 18:00-­‐19:00. I dette koret skal vi ha fokus på et godt kormiljø, grunnleggende sang-­‐ og musikkforståelse, scenetrening, noteopplæring, bevisst forhold til den enkeltes stemmeutvikling -­‐ og mye lek og moro! Vi har ingen opptaksprøver, og jobber ut ifra nivået til det enkelte barn. For påmelding eller spørsmål ta kontakt med Henriette Skagen, mob 41549294 eller henriette_viktoria@hotmail.com.