UrraBarn

UrraBarn har flere faste aktiviteter i menighetshuset.

Søndagsskolen holder til i prestesakristiet hver søndag under gudstjenesten. Søndagsskolen har et jevnt og godt oppmøte og samler mellom 10 og 20 barn hver søndag.

Småbarnstreff (tidligere Babykafé) i menighetshusets lille sal hver mandag fra kl 11.30-14.00. Småbarnstreff er for foreldre som er hjemme med barn på dagtid, målgruppen er først og fremst barn som nærmer seg ett år og eldre, men alle er velkomne. Det er mulig å spise enkel lunsj (rundstykker og pålegg) til 30 kr. Kl 12.30 blir det en samlingsstund for barna med sanger og fortellinger.

Babysang er fortsatt et populært tiltak med jevn tilstrømming. Rekrutteringen går av seg selv og vi opplever svært gode tilbakemeldinger og at vi har et godt rykte i nærmiljøet. Torsdager kl. 11.00-11.30 for 7 måneder og oppover, kl. 11.30-12.30 er det felles lunsj, og kl. 12.30-13.00 for 0-7 mnd. NB! Babysang endrer dag fra onsdag til torsdag. Tidspunktene er de samme. Oppstart torsdag 17.august.

Urramamma er et treffpunkt for alle som har barn i barnearbeidet vårt. Vi treffes kanskje hver uke, men rekker sjeldent å snakke sammen. Det skal vi få til i høst og det er satt av tre mandagskvelder til kaffe, vafler og prat. Datoer: 25.09, 30.10 og 27.11. Vi møtes fra 19-21.30 i menighetshuset (det er selvfølgelig lov å komme når barna er lagt).

UrraBarn samler familier i nærmiljøet til middag og aktiviteter hver onsdag kl. 16.30-18.15. Første onsdag i måneden flytter vi oss fra menighetshuset til kirken hvor vi feirer barnemesse sammen.

Lørdagsgrøt er et nytt tiltak høsten 2017. Vi inviterer til grøt og lek på menighetshuset tre lørdager fra kl. 12-14. Datoer: 30.09, 28.10 og 25.11.

De store barnegudstjenestene blir gjennomført hvert semester.

En ny tradisjon i UrraBarn er at arrangerer lekelørdag på menighetshuset hver gang det er bilfri markedsdag i bogstadveien. Dette skjer en gang på høsten og en gang på våren. Det er fint å kunne tilby fellesskap også utenom de vanlige treffpunktene.

UrraGospel er et barnekor for barn fra 1.-4. klasse. Øvelse hver onsdag kl. 17.30-18.45 i kirken.

Kontaktinformasjon for Uranienborg menighet

Uranienborg kirke ligger på Uranienborghøyden rett bak Slottet. Ta 19-trikken fra Majorstua eller Nationaltheateret t-banestasjoner og gå av på Briskeby. Kirken ligger rett ved skolen.

Kontoradresse:
Daas gt 19, 0259 Oslo

E-post: post.uranienborg.oslo@kirken.no.
Telefon: 23 62 90 80. 
Telefon- og besøkstid: Tirs-Tors 10-14