UrraBarn

UrraBarn har flere faste aktiviteter i menighetshuset.

Søndagsskolen holder til i prestesakristiet hver søndag under gudstjenesten. Søndagsskolen har et jevnt og godt oppmøte og samler mellom 10 og 20 barn hver søndag.

Babykafé i lille menighets sal hver mandag. Dette tiltaket er for mødre og fedre som har permisjon eller av andre grunner er hjemme på dagtid med små barn. Dette er et fint tiltak som gir mulighet til å bygge relasjoner med småbarnsforeldre i nærmiljøet. Mandager kl. 1100-1300.

Babysang er fortsatt et populært tiltak med jevn tilstrømming. Rekrutteringen går av seg selv og vi opplever svært gode tilbakemeldinger og at vi har et godt rykte i nærmiljøet. Onsdager kl. 1100-1130 for 7 måneder og oppover, kl. 1130-1230 er det felles lunsj, og kl. 1230-1300 for 0-7 mnd.

UrraBarn samler familier i nærmiljøet til middag og aktiviteter hver onsdag kl. 1630-1815. Første onsdag i måneden flytter vi oss fra menighetshuset til kirken hvor vi feirer barnemesse sammen.

De store barnegudstjenestene blir gjennomført hvert semester.

En ny tradisjon i UrraBarn er at arrangerer lekelørdag på menighetshuset hver gang det er bilfri markedsdag i bogstadveien. Dette skjer en gang på høsten og en gang på våren. Det er fint å kunne tilby fellesskap også utenom de vanlige treffpunktene.

UrraGospel er et barnekor for barn fra 1.-4. klasse. Øvelse hver onsdag kl. 17.30-18.45 i kirken.

Kontaktinformasjon for Uranienborg menighet

Uranienborg kirke ligger på Uranienborghøyden rett bak Slottet. Ta 19-trikken fra Majorstua eller Nationaltheateret t-banestasjoner og gå av på Briskeby. Kirken ligger rett ved skolen.

Kontoradresse:
Daas gt 19, 0259 Oslo

E-post: post.uranienborg.oslo@kirken.no.
Telefon: 23 62 90 80. 
Telefon- og besøkstid: Tirs-Tors 10-14