Familiegudstjeneste

Velkommen med på våre flotte familiegudstjenester.

Familiegudstjenestene i Voksen er for barn og voksne i alle aldre. Gudstjenestene er kortere enn høymessen og har et annet uttrykk. Hver gudstjeneste har et spesielt tema. Barna er aktivt med på ulikt vis gjennom gudstjenesten. I tillegg til prest er det også med barneliturger.

På de fleste familiegudstjestene er det også band og familiekor i tillegg til orgel. Familiekoret er åpent for alle som ønsker å være med. Vi øver kl. 10.30 før gudstjenesten. Det er ingen påmelding og det er bare å møte opp på øvelse. Det er alltid litt ekstra god kirkekaffe på søndagene det er familiegudstjeneste. Velkommen til en god gudstjenesteopplevelse.