Frivillig arbeid

Ønsker du å bli frivillig i vår menighet? Å ha en meningsfylt oppgave som også gjør det lettere å bli kjent med andre i menigheten? Å bidra innenfor noe som interesserer deg? Vi trenger mange frivillige hender i Voksen! Sammen skaper vi menighetens aktiviteter og tilbud, et godt miljø og et verdifullt fellesskap.

Vi trenger folk til barne - og ungdomsarbeid, gudstjenestemedarbeidere, folk som vil gå med menighetsbladet, medarbeidere innen diakoni og praktisk dugnad i kirken. Det kan være langvarig engasjement eller kortvarige enkeltarrangementer.

Ta kontakt med diakon Espen.

Kontaktinformasjon for Voksen menighet

Voksen kirke
Jarbakken 7
0767 Oslo

Kontorets åpningstid:
Man - tors 10-14
Fredag etter avtale
telefon: 23 62 94 50
e-post:
post.voksen.oslo@kirken.no

Voksen sokn
Org.nummer: 976 987 357
Kontonummer: 7087.05.02719
Givertjenesten: 1503.27.58115

Kirkegården:
Kontakt gravferdsetaten
tlf: 22 13 31 80
man - fre 08 - 15