Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:20.6.2021 - kl.11.00

Til:20.6.2021 - kl.12.00

Sted:Voksen kirke

Arrangør:

4. søndag i treenighetstiden. Matt. 16, 24-27. Misjonsgudstjeneste ved sokneprest Anne Pettersen og Espen Schiager Topland fra NMS. Diakon Espen Rakli og organist Elisabeth Vatn. Dåp og nattverd. Ofring til menighetens misjonsprosjekt Sat7. Kirkekaffe.