Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:14.7.2019 - kl.11.00

Til:14.7.2019 - kl.12.00

Sted:Voksen kirke

Arrangør:

5.s. i treenighetstiden. Matt.18.12-18. Sommergudstjeneste med musikk av Bach ved sokneprest Anne Pettersen og kantor Mathias Reitan Jacobsen. Nattverd. Ofring. Kirkekaffe.