Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:20.1.2019 - kl.11.00

Til:20.1.2019 - kl.12.00

Sted:Voksen kirke

Arrangør:

3. søndag i Åpenbaringstiden. Joh. 1, 15-18.
Høymesse ved vikarprest Inger Marit Brorson og organist Mathias Reitan Jacobsen.
Dåp og nattverd. Ofring til menighetens arbeid. Søndagsskole. Kirkekaffe.