Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:26.5.2019 - kl.11.00

Til:26.5.2019 - kl.12.00

Sted:Voksen kirke

Arrangør:

6. søndag i påsketiden.
Skaperverkets dag. Friluftsgudstjeneste ved kapellan Johannes Thoresen Elgvin og organist Jørgen Leberg. Dåp og nattverd. Minivox synger. Ofring. Kirkekaffe med grilling og lek.