Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:31.3.2019 - kl.11.00

Til:31.3.2019 - kl.12.00

Sted:Voksen kirke

Arrangør:

3. søndag i fastetiden. Luk. 22, 28-34
Høymesse ved sokneprest Anne Pettersen.
Dåp og nattverd. "Klokkeklang" deltar. Ofring. Søndagsskole. Kirkekaffe.