Høymesse Voksen kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.4.2018 - kl.11.00

Til:22.4.2018 - kl.12.00

Sted:Voksen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s.i påsketiden
Liturg: Katrine Lind-Solstad
Organist: Ådne Svalastog
Prekentekst: Joh 13,30-35
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Menighetens årsmøte
Nattverd