GRAVFERD

Ved et dødsfall må de som står nærmest, i løpet av relativt kort tid, forholde seg til en rekke praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål - valg av seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted. Den norske kirke yter gravferdstjenester for hele befolkningen, uavhengig av tro eller kulturell bakgrunn.