Bibelutstilling

Praktisk informasjon

Fra:23.10.2017

Til:19.11.2017

Sted:Klæbu folkebibliotek

Arrangør:Klæbu menighet og Klæbu folkebibliotek

Luther var opptatt av at folk skulle få tilgang til bibelen på sitt eget morsmål, derfor oversatte Luther bibelen til tysk. Første utgave av "Lutherbibelen" kom i 1543. Luther oversettelse av bibelen til tysk har vært en inspirasjon for oversettelser til flere folkespråk.