Klæbu barnegospel

Praktisk informasjon

Fra:26.3.2019 - kl.17.30

Til:26.3.2019 - kl.18.30

Sted:Kirkestua

Arrangør:Klæbu menighet

Korøving for barn fra 5-10 år.