Søndagsskole

Praktisk informasjon

Fra:22.10.2017 - kl.11.00

Til:22.10.2017 - kl.12.00

Sted:Kirkestua

Arrangør:Søndagsskolen i Klæbu