Klæbu menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim

Postadresse

Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Besøksadresse

Vikingvegen 8, Rådhuset

Kontaktinformasjon

Telefon: 72833500 http://kirken.no/klabu

Personer

Lenker