Skal du i kirken på julaften?

I Klæbu kirke er det tre gudstjenester på julaften. Alle tre er familiegudstjenester, men har forskjellig musikalske innslag.

Den første gudstjenesten er kl.12.00. Der deltar Klæbu barnegospel. På den andre, kl.14.00, får vi besøk av Klæbu skolemusikkorps. Og kl.15.30 deltar Per-Olaf Green med familie. Du kan lese mer om dem her. Det er fin musikk på alle tre gudstjenestene.
På den første og den tredje gudstjenesten er det best plass både i kirken og parkeringsplassene, og vi oppfordrer flere til å komme til  kirken da. Anbefaler å ta en titt her om parkering ved kirken, så parkeringsplassene utnyttes maksimalt.

Vi har julestemningsgaranti for de som kommer i kirken på julaften. Skulle du likevel være misfornøyd, kan du komme tilbake 1. juledag kl.12.00 til høytidsgudstjeneste :) 

Kontaktinformasjon for Klæbu kirkelige fellesråd

Klæbu kirkekontor er på
Klæbu rådhus.

Kontoradresse:  Vikingvegen 8,
7540 Klæbu

Postadresse: Postboks 200,
7541 Klæbu 

E-post:  post.kirken@klabu.kommune.no.
Telefon: 72833500  
Telefon- og besøkstid: 
Tir-fre 10-14.