Trosopplæring  og andre tilbud til barn og unge

Kirkerommet i Klæbu skal være et sted der barn og ungdom skal kunne finne rom for livene sine, gjennom enkle babysanger, gudstjenester tilrettelagt for barn og åpen kirke med store og små hemmeligheter.

Barn og unge inviteres til å bli kjent med kirka fra høyt til lavt gjennom lyder, kunst, bevegelse og handling. Det vil bli lystenning, bønnested, rebusvandring, symboljakt og julevandring. Det skal være rom både for moro og alvor.

Under kirkehvelvingen inviteres barna til å undre seg over tilværelsen og det hellige i møte med Gud og sine medmennesker. I kirken skal det være rom for å finne frem til en tro og få en visshet om at kirkedørene vil være åpne gjennom hele livet – uansett hva som skjer.

Kontaktinformasjon for Klæbu kirkelige fellesråd

Klæbu kirkekontor er på
Klæbu rådhus.

Kontoradresse:  Vikingvegen 8,
7540 Klæbu

Postadresse: Postboks 200,
7541 Klæbu 

E-post:  post.kirken@klabu.kommune.no.
Telefon: 72833500  
Telefon- og besøkstid: 
Tir-fre 10-14.